Works in Progress Tútor

Spolu s MIDPOINTom a lektorkou Michaelou Sabo sme pripravili pre vybrané projekty Works in Progress prípravu na jednotlivé prezentácie, ktoré sa uskutočnia 21. marca.

 

 

MICHAELA SABO

Michaela študovala na VŠMU, DAMU (ČR, Praha) a UCLA (Los Angeles). V roku 2014 sa Michaela presťahovala do Berlína aby sa stala súčasťou programu Serial Eyes , intenzívneho 8-mesačného postgraduálneho kurzu na TV písanie. Michaela sa v Berlíne počas štúdia usadila. Michaela bola súčasťou EPI European TV Drama Series Lab v 2013.

Mimo jej vlastnej tvorby ako scenárista a kreatívny producent na voľnej nohe (5 dokončených TV seriálov, niekoľko celovečerných TV filmov and TV seriálov v rôznom štádiu vývoja a produkcie), Michaela tiež pracuje ako pitching tútor (Sarajevo Film Festival, Serial Eyes – DFFB, Series Mania – Writers Campus, MIDPOINT workshopy, Odessa International Film festival, Antalya Film Forum, Tallinn Black Nights, atď.).

 

 

MIDPOINT Institute

MIDPOINT Institute je medzinárodná audiovizuálna vzdelávacia a networkingová platforma, ktorá organizuje širokú škálu programov zameraných na vývoj scenárov a projektov, postprodukciu a vzdelávanie začínajúcich konzultantov scenárov a vedúcich vývoja.
Jeho programy sú venované krátkym aj celovečerným hraným filmom a seriálom.

Hlavným poslaním MIDPOINTu je podpora začínajúcich autorov, režisérov a producentov zo strednej a východnej Európy. Vďaka pevnému partnerstvu s medzinárodnými koprodukčnými trhmi, filmovými festivalmi, vzdelávacími programami, národnými filmovými fondmi a ďalšími subjektmi s rozhodovacou právomocou v audiovizuálnej oblasti predstavuje MIDPOINT vstupnú bránu do európskeho filmového a televízneho priemyslu.

Projekty vyvinuté v rámci MIDPOINTu sú častokrát prezentované na najuznávanejších industry platformách, vybrané na popredné medzinárodné festivaly, podporované významnými európskymi vysielateľmi a jeho absolventi sa ukázali ako dôležitá súčasť medzinárodného audiovizuálneho ekosystému.
Po celý rok sa organizujú rôzne programy - pravidelné alebo jednorazové.

Celovečerné filmy: MIDPOINT Feature Launch, MIDPOINT Editing Room
Krátke filmy: MIDPOINT Shorts
Série: MIDPOINT TV Launch, MIDPOINT Writers' Room, MIDPOINT Cold Open

Mimo tých aj programy na mieru šité lokálnym filmovým profesionálom pod názvom MIDPOINT Intensive.

Pravidelne od roku 2010 je MIDPOINT Institute podporovaný Creative Europe - MEDIA, Státním fondem kinematografie, Ministerstvom kultúry ČR, Audiovizuálnym fondom a pôsobí pod záštitou Akadémie múzických umení v Prahe.