WORKS IN PROGRESS

Works in Progress je prezentácia pripravovaných slovenských filmov určená filmovým profesionálom. Po prezentácii nasledujú individuálne stretnutia so zástupcami medzinárodných festivalov, industry platforiem a sales agentov.

Works in Progress sa uskutočnia 18. marca 2024 o 10:00 v kinosále Slovenskej národnej galérie a prebiehať budú v angličtine. Otvorené sú pre profesionálne publikum zo Slovenska i zahraničia s Industry akreditáciou. O jej vystavenie môžete požiadať tu.

Každý rok sa predstavia projekty s medzinárodným potenciálom určené primárne pre kiná. Vo výbere sa nachádzajú filmy v rôznom štádiu vzniku; hrané, dokumentárne i animované; dlhometrážne i krátkometrážne. Informácie o projektoch, ktoré sa zúčastnia Works in Progress, nájdete tu.

Projekty sa uchádzajú o tri ceny. Najsľubnejší projekt získa cenu Best Febio Pitch Award dotovanú sumou 3000 €, o udelení ktorej rozhoduje medzinárodná porota v zložení: Lina Dinkla (Dok Leipzig), Alessandro Gropplero (When East Meets West) a Lison Hervé (Les Arcs Industry Village). Partnerská cena Cineuropa Work in Progress Award zahŕňa pravidelné pokrývanie jedného projektu portálom Cineuropa, zatiaľ čo cena Pop Up Film Residency Visegrad Award umožní jednému projektu zúčastniť sa trojtýždňovej rezidencie v Karlových Varoch spojenej s konzultáciami, ktorú organizuje Pop Up Film Residency.

Projekty mali možno zúčastniť sa prípravného tréningu s odborníčkou na prezentovanie. Tohtoročnou tútorkou bola Gabriele Brunnenmeyer.