WORKS IN PROGRESS (18. – 19. 3. 2024)

Works in Progress je verejná prezentácia pripravovaných slovenských filmov určená predovšetkým filmovým profesionálom. Po prezentácii nasledujú individuálne stretnutia so zástupcami medzinárodných festivalov, industry platforiem a sales agentov.

Každý rok sa predstaví približne 10 projektov s medzinárodným potenciálom určených primárne pre kiná. Vo výbere sa nachádzajú filmy v rôznom štádiu vzniku; hrané, dokumentárne i animované; dlhometrážne i krátkometrážne.

Projekty sa uchádzajú o tri ceny. Najsľubnejší projekt získa cenu Best Febio Pitch Award dotovanú sumou 3000 €, o ktorej udelení rozhoduje medzinárodná porota. Partnerská cena Cineuropa Work in Progress Award zahŕňa pravidelné pokrývanie jedného projektu portálom Cineuropa, zatiaľ čo cena Pop Up Film Residency Visegrad Award umožní jednému projektu zúčastniť sa trojtýždňovej rezidencie spojenej s konzultáciami.