EXPERIMENTAL

Zámerom sekcie je osloviť milovníkov experimentálneho filmu i divákov, ktorí doteraz nemali šancu nájsť si cestu k tomuto esenciálnemu druhu kinematografie. Súčasťou sekcie sú dlhometrážne i krátkometrážne experimentálne filmy, pri ktorých výbere spolupracujeme so známym rakúskym festivalom zameraným na krátku tvorbu – VIS Vienna Shorts.