Experimental (EXP)

Po minuloročnom pilotnom uvedení sekcie Experimental prichádza partnerský triumvirát MFFK Febiofest, časopis Kinečko a kino Foajé s jeho pokračovaním, v ktorom predstaví overené prvky vlaňajšieho programu a niekoľko noviniek. Zámerom tohto projektu je osloviť milovníkov experimentálneho filmu i divákov, ktorí doteraz nemali ako nájsť si cestu k tomuto esenciálnemu druhu kinematografie. Tohtoročný program sekcie predstaví okrem iného úplne prvý ročník Iných vízií SK, národnej súťaže pohyblivých obrazov, a okrem odborných úvodov pred projekciami a živých diskusií po nich budú sekciu sprevádzať texty na webovej stránke KINEČKO – online svet filmu. Odštartujeme tak sériu textov venovaných experimentálnemu filmu, ktoré budú vychádzať v priebehu celého roka a budú prepájať programy jednotlivých ročníkov Febiofestu. Experimental sa stane celoročnou aktivitou, akousi hravou školou experimentálneho filmu, ktorá slávnostne vyvrcholí vždy práve počas MFFK Febiofest.

Eva Križková
šéfredaktorka Kinečka

After last year’s introduction to the Experimental Section, a three-way partnership comprised of IFCF Febiofest, the magazine Kinečko and the movie theatre Foajé came forth with another volume, where they will introduce the proven features of the last year’s program and a few novelties. The goal of this project is to address experimental film lovers as well as audiences, which haven’t yet had a chance to find their way towards this essential subcategory of cinematography. This year’s section will, apart from other things, introduce the very first volume of Other Visions Slovakia, a national competition of motion pictures. Apart from qualified introductions before each screening and live discussions afterwards, they will be accompanied by texts on the website Kinečko – online world of film. We will thereby commence a series of texts dedicated to experimental film, which will be published throughout the following year and will connect the programs of the individual Febiofest festivals. Experimental will become a yearlong activity, a sort of playful school of experimental film, which will festively culminate at each IFCF Febiofest.

Eva Križková
editor-in-chief of Kinečko