Filmový kabinet deťom (FKD)

Súčasťou sekcie je aj celovečerný dokument FC Roma, určený pre staršiu mládež.

The section also contains a full-length documentary FC Roma for older youth.

V pondelok, utorok a stredu su FKD Drobci uzavreté školské organizované predstavenia