FILMOVÝ KABINET DEŤOM (FKD)

Interaktívny vzdelávací projekt ASFK prináša sekciu určenú pre mladších a najmladších divákov. Premietania filmov sú doplnené o workshopy a diskusie. Tohto roku je súčasťou Filmového kabinetu deťom nový seriál z produkcie Superfilmu a RTVS Tresky plesky a spoločný projekt VŠMU a SFÚ Obrazy (proti) extrémizmu. V prípade záujmu o školské premietania kontaktujte mlichova@asfk.sk.

Posted in .