FILMOVÝ KABINET DEŤOM

Interaktívny vzdelávací projekt Asociácie slovenských filmových klubov prináša na MFFK Febiofest sekciu určenú pre (naj) mladších divákov. Premietania filmov pre deti a žiakov sú doplnené o workshopy a diskusie.

Posted in .