FILMOVÝ KABINET DEŤOM (FKD)

Interaktívny vzdelávací projekt ASFK prináša sekciu určenú pre mladších a najmladších divákov. Premietania filmov sú doplnené o workshopy a diskusie.

Súčasťou sekcie Filmový kabinet deťom je aj televízna miniséria Mohyla režiséra Andreja Kolenčíka, zaradená do sekcie Slovenská filmová krajina