KINO-IKON + (KI+)

V spolupráci s redakčnou radou časopisu Kino-Ikon uvádzame špeciálnu sekciu, zostavenú z výnimočných titulov filmovej histórie. Ich výber filmov je podriadený tohtoročnej hlavnej téme festivalu, ktorou je zlo.