KINO-IKON + (KI+)

Kino-Ikon, časopis pre vedu o filme a pohyblivom obraze, ktorý vychádza dvakrát do roka, sa profiluje ako reprezentatívna platforma pôvodných autorských textov i prekladových štúdií o aktuálnom filmovom myslení. Vytvára priestor na podrobnejšiu reflexiu premien, resp. vývoja svetovej a domácej audiovizuálnej kultúry. MFFK Febiofest v spolupráci s redakčnou radou Kino-Ikonu každoročne uvádza špeciálnu sekciu, zostavenú z výnimočných titulov filmovej histórie, ktoré uvádzajú zástupcovia Kino-Ikonu. Tentoraz je zameraná na unikátnu tvorbu francúzskeho filmára Jeana Roucha.

Jean Rouch (1917 – 2004)

Vlani uplynulo sto rokov od narodenia režiséra, scenáristu, kameramana, strihača a antropológa Jeana Roucha. Bol neobyčajnou osobnosťou nielen vzhľadom na rozsah svojich aktivít, ale aj vďaka talentu, ktorý sa prejavil predovšetkým v súvislosti s tzv. vizuálnou antropológiou, ktorej bol spoluzakladateľom. Vyštudoval Vysokú školu inžinierskeho staviteľstva a získal titul stavebný inžinier, čo ho zaviedlo do Afriky, kde dozeral na výstavbu ciest vo francúzskych kolóniách. Tam došlo k iniciačným zážitkom, ktoré viedli k jeho záujmu o Afriku. Väčšinu filmov natočil práve v jej západnej časti a ide o etnografické pozorovania rituálov a zvykov. Od prvých filmov sa zaoberá svojimi námetmi tak, že prevracia alebo mení obvyklé prístupy a vytvára nové vzťahy medzi skúmanými témami. Prísne vedecké poňatie sa uňho zvyčajne mení na poetické alebo čisto osobné. Ignoruje akékoľvek kategórie hraného a dokumentárneho, čím otvára dvere k novým formám – tým fascinoval niektorých tvorcov francúzskej novej vlny. Uchopiť jeho tvorbu je ťažké, pretože natočil okolo štyroch desiatok filmov rôznej dĺžky a povahy; niektoré zostali nedokončené. Hlavnou témou jeho diela je bezpochyby INAKOSŤ – vo všetkých polohách a významoch spojených s ľudstvom.

DAVID ČENĚK

Posted in .