Klubový jukebox (KJ)

Po piaty raz zaraďujeme do programu sekciu Klubový jukebox, ktorá sa stretáva s veľkým záujmom divákov. Aj tentoraz ju hlasovaním zostavovali oni sami: spomedzi najúspešnejších klubových titulov si vybrali päť hitov, ktoré festival uvedie. Potešiteľné je, že na prvom mieste sa umiestnil slovenský titul – Richard Müller: Nespoznaný. Tými ďalšími sú Mustang, Máme pápeža!, Pieseň mora a Toto je náš svet.

It is the fifth time that the Club Jukebox section, which is very popular among viewers, will be a part of the festivalʼs programme. Even this time it was compiled by the viewers themselves, by vote: they chose five pictures out of the most successful club films, which will be screened at the festival. It’s quite gratifying that the number one film is a Slovak title – Richard Müller: Unknown. The others are Mustang, We Have a Pope, Song of the Sea and Captain Fantastic.