Prihlasovanie filmov do programu MFF FEBIOFEST Bratislava 2023 spustené!

Až do 15. januára 2023 môžete prihlasovať filmy do programu MFF FEBIOFEST cez online formulár, ktorý nájdete na našom webe. Prihlasovanie je určené primárne pre krátke filmy z krajín V4 - Slovenska, Poľska, Česka, Maďarska a ďalej Rakúska a Ukrajiny. Tie budú súťažiť už v našej tradičnej súťaži krátkych filmov V STREDE EURÓPY o hlavnú cenu, ktorej súčasťou je okrem iného aj prémia 3000 EUR.

Do súťaže sa môžu prihlasovať filmy, ktoré vznikli v posledných dvoch rokoch, to znamená s (c) 2021 a (c)2022, vrátane (c) 2023. Viac informácii o pravidlách a podmienkach nájdete v Štatúte súťaže.

Rozhodnutie o finálnom výbere filmov bude zverejnené začiatkom februára 2023.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na submissions@febiofest.sk