Heidegger in Auschwitz

Heidegger in Auschwitz

experimentálny • experimental / 2016 / Česko • Czech Republic / far. + čb • col. + bw / 50 min.

Obraz • Image: Ježek, Daňhel, Halousek, Brabcová
Zvuk • Sound, strih • editor: Ježek

Jeden z najdôležitejších mysliteľov 20. storočia, nemecký filozof Martin Heidegger ide 30 rokov po svojej smrti na exkurziu do Osvienčimu. Počas návštevy urobí okolo 2 500 snímok. Na spiatočnej ceste navštívi Prahu a jeho pozornosť upúta chvost práve prebiehajúceho maratónu, ktorý mu nápadne pripomína pochod smrti. Nasledujúcu zimu vystúpi z hrobu aj jeho židovská milenka, jedna z najdôležitejších mysliteliek 20. storočia Hannah Arendt. Bezcieľne sa potuluje so 16 mm kamerou v okolí Heideggerovej chaty v Todtnaubergu. Zjavujú sa jej niektoré motívy z kľúčového diela veľkého filozofa, spisu Bytie a čas. Všetko je usporiadané v prísne štrukturálnom tvare. Statické v pohybe, kinetické v pokoji.

One of the most important thinkers of 20th century, the German philosopher Martin Heidegger, goes on a tour of Auschwitz 30 years after his death. He takes 2,500 photographs during his visit. On his way back he visits Prague and his attention is caught by the tail of a marathon under way, which conspicuously reminds him of a funeral. The following winter, his Jewish lover and one of the most important thinkers of 20th century, Hannah Arendt, rises from the grave as well. With a 16mm camera in her hand, she aimlessly wanders in the area surrounding Heidegger’s chalet in Todtnauberg. She has visions of certain motifs from the great philosopher’s key work, Being and Time. All is arranged in a strictly structural shape. Static in movement, kinetic in stillness.