Hotel Úsvit

Hotel Sunrise

dokumentárny • documentary / 2016 / Slovensko • Slovakia / far. • col. / 49 min.

Réžia • Director: Mária Rumanová
Scenár • Screenplay: Mária Rumanová
Kamera • Photography: Michal Fulier, Radka Šišuláková
Strih • Editor: Fabián Fronček, Jana Vlčková
Hudba • Music: Vladislav Šarišský
Účinkujú • Cast: Viktor Batman Balog, Peter Kasáč, Ján Demeter, Alžbeta Petrášová, Veronika Mižáková

Uprostred letargie rozpadnutej prekládkovej stanice na ukrajinsko-slovenských hraniciach sledujeme príbeh štyroch protagonistov, ktorí sa pokúšajú prekročiť bludný kruh života na sociálnej periférii, vyzbrojení len neochvejnou túžbou po šťastí. Ale samotná túžba nezaručuje ani úspech, ani správnosť ich rozhodnutí. Postavy tohto filmu si vytvárajú vlastné cestičky, ako v nepriaznivom systéme fungovať, často na hranici zákona či logiky bežného človeka, no o to sú ich príbehy expresívnejšie, pôsobivejšie a ľudskejšie. Ich každodennou realitou je mesto Čierna nad Tisou, kedysi nazývané „zlatou bránou socializmu“, ktoré je dnes už len dierou pre pašerákov na hranici Európskej únie.

Against the lethargic backdrop of a defunct rail transshipment station at the Slovak-Ukrainian border, we follow the stories of four protagonists who strive to break the vicious, immutable cycle of life on the social periphery, armed only with their unwavering desire for happiness. Desire alone does not guarantee success, nor the propriety of the protagonistsʼ decisions. The characters in this film find their own ways to navigate the dysfunctional system, often skittering along the edge of the law and common sense, but their stories are all the more genuine, expressive, and human. Their everyday reality is the town of Čierna nad Tisou – once called the “Golden gate of Socialism”, now little more than a smuggling den at the Eastern European border.