Ikona

Icon

dokumentárny • documentary / 2016 / Poľsko • Poland / far. • col. / 51 min.

Réžia • Director: Wojciech Kasperski
Scenár • Screenplay: Wojciech Kasperski
Kamera • Photography: Łukasz Żal
Strih • Editor: Tymoteusz Wiskirski
Hudba • Music: Antoni Komasa-Łazarkiewicz

„Kde prebýva ľudská duša? V srdci? V mozgu? Alebo niekde inde?“ rozmýšľa starý lekár, ktorý celý život pracoval v psychiatrickej liečebni na sibírskom vidieku. Miesto, ktoré bolo pre filmové štáby neprístupné, môžeme vidieť vďaka jeho obyvateľom – niektorí z nich strávili v liečebni niekoľko desaťročí. Diskrétne a pritom hlboké pozorovanie bežného života pacientov sa postupne premení na rozjímanie nad ľudskou prirodzenosťou, do ktorej nevieme tak celkom preniknúť. – Film získal Zlatého koníka za najlepší film, ceny za kameru a strih, Cenu Macieja Szumowského za zvláštnu citlivosť k sociálnym otázkam v súťaži poľských filmov a Cenu FIPRESCI za najlepší film v medzinárodnej súťaži dokumentárnych filmov na Krakovskom filmovom festivale 2016.

“Where is the human soul? Is it in the heart? In the brain? Or maybe elsewhere?”, wonders an old doctor who has spent his life working at a psychiatric hospital in the Siberian countryside. The place, which was inaccessible for film crews, can be shown thanks to its residents, some of whom spent several decades at the hospital. This discreet and, at the same time, insightful observation of the patients’ daily lives transforms into meditation on the human nature, which is not entirely penetrable. – The film won the Golden Hobby-Horse Award for best film, awards for cinematography and editing, the Maciej Szumowski Award for remarkable social awareness in a Polish movie competition, and the FIPRESCI Award for best film in an international documentary film competition at the The Krakow Film Festival in 2016.