SLOVENSKÁ FILMOVÁ KRAJINA (SFK)

Sekcia prináša v premiérach a predpremiérach najnovšie slovenské filmy a televízne filmové projekty.

Súčasťou sekcie Slovenská filmová krajina je aj krátky animovaný film Šarkan režiséra Martina Smatanu, zaradený do súťaže V strede Európy