V STREDE EURÓPY (S)

Súťažná sekcia prinesie v rámci MFFK Febiofest už po piatykrát výber 20 najzaujímavejších krátkych hraných, animovaných, dokumentárnych a experimentálnych filmov. Pod názvom V strede Európy sa skrývajú krajiny V4 (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko) a náš blízky sused Rakúsko, takže súťaž ostáva v stredoeurópskom priestore, medzi krajinami, ktoré sú vzájomne najviac prepojené.

Porota

Csaba Bollók

Spočiatku nakrúcal Super 8 a 16 mm filmy ako nezávislý filmár a neskôr v legendárnom Štúdiu Bélu Balázsa. Jeho školský film Tiché roky (1994) sa dostal do kinodistibúcie a jeho celovečerný debut Sever, sever (1999) získal cenu maďarských filmových kritikov. Film Iskina cesta (2007) získal hlavnú cestu na Maďarskom filmovom týždni, mal premiéru na Berlinale a vyhral mnoho cien po celom svete vrátane Európskeho objavu roka. V roku 2009 reprezentoval Maďarsko v súťaži o amerického Oscara v kategórii cudzojazyčný film. Onedlho bude mať svetovú premiéru jeho adaptácia Shakespearovej Búrky (opäť natočené v 16 mm formáte). V súčasnosti pracuje na fantazijnom filme Labyrint v jazere, vyučuje na Univerzite Karola Esterháziho v Egeri, je kľúčovým lektorom pražského Midpointu a kreatívnym poradcom v scenáristickom programe Rawi Screenwritersʼ Lab v Jordánsku. Verí tomu, že filmová tvorba vychádza predovšetkým z ľudského ducha.

Brigitta Burger-Utzer

Narodila sa v roku 1960 vo Viedni. Študovala divadlo a fotografiu a na Keplerovej univerzite v Linzi získala titul v odbore kultúrneho manažmentu. V roku 1990 spoluzaložila sixpackfilm (asociáciu pre zapožičiavanie a distribúciu rakúskych artových filmov a videí) a od roku 1992 je jeho riaditeľkou. Stojí za konceptom a/alebo organizáciou viacerých filmových sérií vo Viedni či v medzinárodných dejiskách a od roku 1994 má na starosti sériu „IN PERSON: International film/videoartists bring their work up for discussion“, v ktorej sa rozoberá tvorba filmárov. V roku 2003 prispela k vydaniu knihy o tvorbe Roberta Franka, nazvanej Frank Films – The Film and Video Work of Robert Frank (spolu so Stefanom Grissemannom), a v roku 2004 založila spolu s viedenským Medienwerkstatt DVD vydavateľstvo INDEX. V roku 2017 jej Úrad spolkového kancelára udelil rakúsku cenu za filmové umenie.

Jana Černik

Narodila sa v Bratislave, no vyrastala v Maroku a Nemecku. Vyštudovala aplikovanú kulturológiu so zameraním na film a následne pracovala pre Kinemathek Hamburg, ako aj pre niekoľko filmových festivalov. Pôsobila aj ako prekladateľka a novinárka na voľnej nohe, neskôr sa stala filmovou redaktorkou televízneho magazínu TV Today. V roku 2002 založila a až do roku 2013 aj riadila Czech Film Center, inštitúciu zameranú na propagáciu českej kinematografie. V auguste roku 2013 sa presťahovala do Drážďan a nastúpila na jednu z vedúcich pozícii v AG Kurzfilm – Nemeckej asociácii krátkych filmov, ktorá reprezentuje a presadzuje nemeckú krátkometrážnu kinematografiu. Jej hlavným poslaním je zvýšiť verejné povedomie o nemeckých krátkych filmoch. Neslúži teda len ako kontaktný bod pre politické orgány a filmový priemysel, ale aj ako stredisko služieb pre filmárov, producentov, festivaly a kiná.

Michał Hudzikowski

Zaoberá sa festivalovou distribúciou poľských krátkometrážnych filmov. Vzdelaním je manažérom filmovej a televíznej výroby. Absolvoval Sliezsku univerzitu v Katoviciach, kde po skončení štúdia pracoval niekoľko rokov ako vedúci propagačného oddelenia na Katedre rozhlasu a televízie Krzysztofa Kieślowského, nazývanej aj Katovická filmová škola. V súčasnosti pracuje pre Munkovo štúdio, ktoré produkuje krátkometrážne i dlhometrážne debuty mladých poľských filmárov. Venuje sa aj distribúcii nezávislých a študentských filmov.

Posted in .